Новости

Nové smluvní dokumenty viaHome

30. 03. 2012

Vážení zákazníci služeb viaHome,

rádi bychom Vás informovali o změnách ve smluvním ujednání, ke kterým dojde od 1. května 2012.

S účinností od 1.5.2012 vstupují v platnost nové obchodní podmínky pro všechny služby viaHome, tedy obchodní podmínky viaGIA, viaTV, viaPhone. Nové podmínky vycházejí ze stávajících a nově zahrnují v sobě některé změny, reflektující provozní zkušenosti, které jsme za poslední cca 2 roky získali. Cílem změn je především více zautomatizovat provoz v rutinních agendách jako je např. placení za služby tak, abychom naše lidské zdroje mohli plně nasadit v oblastech, kde je jejich péče pro Vás přínosnější.

Hlavní oblast změn se týká části Cena služeb a platební podmínky, tedy způsobu placení. V této oblasti se v praxi nic nemění, pouze je zde dáván větší důraz na tzv. správné placení, tedy nejen včas, ale současně se správným variabilním symbolem (VS) a ve správné výši. Pokud je totiž uváděn nesprávný VS nebo není uveden vůbec nebo je placená částka různě zaokrouhlována, byť v řádech korun, platba se automaticky nepřipíše k danému zákazníkovi a ručně se dohledává. Tato zbytečná činnost, byť se týká řádově jen desítek lidí, nás stojí nemalou část naší provozní kapacity, kterou tím pádem nemůžeme nabídnout velké většině řádně platících zákazníků. Proto nové obchodní podmínky zavádějí zpoplatnění těchto úkonů a sice částkou 150 Kč (bez DPH) per nesprávně zaslaná platba. Totéž se týká inkasa, pokud neproběhne vinou na straně zákazníka (nedostatečný zůstatek na účtu, zrušení účtu atd.)

Další oblastí, co se plateb týče, je neplacení. Zde jsou nově zpoplatněny upomínkové dopisy, jsou-li zasílány poštou, úrok z prodlení a další následné poplatky.

Je-li neplacení nebo nesprávné placení chronické, může to být důvod až pro odstoupení od smlouvy z naší strany, stejně tak jako neplacení či odstěhování se viz. část Platnost a ukončení smluvního vztahu.

Smluvní vztah, je-li na dobu neurčitou, je možné nyní nově vypovědět oboustranně a to bez udání důvodu (s výp. lhůtou 2 měsíce, resp. ke konci následujícího měsíce u viaPhone).

Nově byla také podrobně upravena část týkající se manipulace s pronajatým (zapůjčeným zařízením).

Další změny se týkají takřka výhradně nových zákazníků:

  • Nově je povinnost prokázat při zřízení služby svou totožnost platným dokladem totožnosti (část Vznik smluvního vztahu)
  • Je-li inkaso zřizováno, nově vyžadujeme před jeho zřízením doklad, že dal zákazník v bance k inkasu souhlas (část Cena služeb a platební podmínky).

Výše uvedené změny se týkají obchodních podmínek na všechny viaHome služby (viaGIA, viaTV, viaPhone).
S ohledem na platnou legislativu a přípravou na vysílání televizních kanálů s obsahem pro dospělé, se dále doplňují podmínky pro službu viaTV o body 1.8 a 7.17.

Nové obchodní podmínky od 1.5.2012 jsou platné pro všechny nové i stávající zákazníky služeb viaHome.
S ohledem na změny v podmínkách se také upravují ostatní smluvní dokumenty – ceník a smlouva.

Současně od 1.5.2012 vstupují v rámci viaHome služeb v platnost také obecné tzv. „Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací“ (VOP). Ty řeší všechny možné eventuality, které mohou nastat a nejsou řešeny obchodními podmínkami příslušných služeb. V případě rozporů mezi obchodními podmínkami jednotlivých služeb a VOP, mají obchodní podmínky jednotlivých služeb vyšší váhu. Zavedení VOP i pro viaHome služby (dosud byly platné jen pro velkoobchodní a operátorské služby) je dáno změnami v zákoně č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích (tzv. „telekomunikační“ zákon).

Všechny nové dokumenty naleznete v sekci Ke stažení.

Не покупайте кота в мешке – опробуйте демо-версию viaGIA бесплатно Интернет Телевидение Телефон Горячее предложение

Языки:

Панировочные сухари:

Домой Новости Nové smluvní dokumenty viaHome