Вопросы и ответы

Co všechno umožňuje služba viaTV?

Základem je pochopitelně nabídka řady televizních kanálů i několika rozhlasových. K těmto kanálům je navíc vysílán tzv. elektronický programový průvodce (EPG), který informuje o jednotlivých pořadech. viaTV dále nabízí i řadu pro televizní vysílání neobvyklých funkcí tzv. Vylepšené TV – možnost zastavit živé televizní vysílání, přetáčet pořad či spustit ho od počátku. Součástí je i možnost pořady nahrávat a to bez potřeby dalšího zařízení na Vaší straně. Zajímavá je i funkce mozaika, umožňující zobrazit 9 TV kanálů najednou.

Kde je služba dostupná?

Služba je dostupná pouze ve vybraných objektech v určitých lokalitách. Seznam těchto lokalit naleznete zde.

Co potřebuji pro viaTV?

Pro připojení k běžnému televizoru potřebujete tzv. IP set-top-box. Bližší informace naleznete zde. Dále je třeba mít volný jeden port na datové zásuvce (aby se dala služba vůbec připojit).

Jaké jsou nabízené varianty služby viaTV?

V současné době jsou v nabídce čtyři základní varianty této služby, které se navzájem liší zejména počtem nabízených kanálů a cenou. Dalším drobným rozdílem je kapacita videorekordéru a možnost využívat služby tzv. Samoobsluhy (tu nelze u tarifu viaTV Basic využívat). Blíže viz. ceník.

Jak budou služby viaTV účtovány?

Všechny varianty jsou zpoplatněny měsíčním paušálem, dle platného ceníku. Zřízení služby je zdarma. K tomu je třeba připočítat náklady za set-top box, který si můžete buď pronajmout nebo jednorázově zakoupit, viz. níže. Pokud jsou objednány další televizní kanály (balíčky kanálů) skrze tzv. Samoobsluhu, jsou rovněž zpoplatněny měsíčním paušálem. Proporcionální zpoplatnění při zřízení služby/balíčků uprostřed měsíce je samozřejmé.

Co je to set-top box?

Set-top box (někdy také jen STB) je malé elektronické zařízení, jež přijímá televizní signál viaTV a přivádí ho do televizoru. Jde o nezbytné zařízení pro tuto službu. Principiálně jde o obdobu DVB-T set-top boxu pro digitální pozemní vysílání.

Mám DVB-T set-top box pro pozemní digitální vysílání. Lze ho použít i pro službu viaTV?

Bohužel nikoliv. Sice jde o stejné princip, nicméně technicky jsou obě zařízení přece jen dost odlišné a na 100% by nefungovalo (ani by se jej fyzicky nepovedlo připojit do sítě, nemá ten správný konektor). Rovněž tak nejdou použít DVB-C (digitální kabelová televize) a DVB-S (digitální satelitní televize) set-top boxy. V případě viaTV se jedná o tzv. IP set-top box.

Jak získám set-top-box?

Společnost T-Systems Czech Republic v současné době set-top-boxy pronajímá i prodává. Set-top box se objednává v rámci objednávky služby a to buď do pronájmu (doporučeno) nebo si jej kupujte do majetku. U set-top boxu si lze vybrat jeho osobní vyzvednutí v T-Systems nebo nechat si jej doručit na místo instalace služby (za poplatek, viz. ceník).

Koupit či pronajmout set-top box?

Společnost T-Systems přechází s novou generací služby primárně na model pronajímaného zařízení. Tím se set-top box víceméně stává součástí služby – T-Systems se o něj stará, opravuje ho pokud se porouchá (a mezitím Vám půjčí jiný, abyste službu mohli dál v klidu využívat) a hlavně Vám garantuje, že vždy budete mít set-top box, který bude s naší službou 100% fungovat (ať už to bude aktuální typ nebo v budoucnu jiný model). V zásadě se pak na set-top box lze dívat jako na podružné zařízení, které Vám pouze zprostředkovává to podstatné – zábavu a požitek ze sledování televize viaTV a Vy se o něj nemusíte starat.

Set-top box ve vlastnictví znamená určitou hodnotu, o kterou se ale zároveň musíte starat a nést určitá rizika, tak jako když si třeba koupíte televizor. Pokud se rozbije, jdete s ním do servisu; čekáte na opravu, poservisní opravy platíte a nevíte, kdy zařízení morálně zastará natolik, že bude nepoužitelné.

Z tohoto pohledu lze spíše doporučit pronájem zařízení.

Lze použít i jiný než nabízený set-top-box, event. lze si jej individuálně dovézt ze zahraničí?

Obojí je bez záruky funkčnosti, i v případě set-top-boxu doporučeného zde na stránkách může být problém s tzv. firmwarem (interní program v set-top-boxu).

Jak připojím televizor?

Televizor může být připojen standardním scart kabelem, přiloženým k set-top boxu. Na výstupním konektoru lze přes set-top box aktivovat kromě klasického kompozitního výstupu také RGB výstup (u typu VIP 1903/1910 také S-Video). Pro vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV) je možné použít digitální HD výstup HDMI. Zvuk je k dispozici jak ve formě analogového sterea nebo v digitální podobě (SPDIF metalický výstup; u VIP 1903/1910 i optický).

Podrobný návod k set-top boxu naleznete zde.

Je možné k sledování viaTV používat počítač vybavený příslušným softwarem?

Zvažujeme tuto možnost, v současné době to ale není možné. Je zde problém z hlediska autorských práv ze strany některých TV stanic a i některé další technické problémy.

Lze připojit ke službě viaTV více televizorů?

Vhodným kabelem lze, ale pouze tzv. "za set-top-box", čili co vychází ze set-top-boxu bude na všech televizorech. Nelze tudíž sledovat dva různé kanály.

Lze nahrávat?

K set-top boxu lze připojit nahrávací zařízení (videorekordér, zařízení s harddiskem…) přes scart nebo HDMI a běžně nahrávat. Může se ale stát, že některé TV stanice toto neumožňují a budou nahrávání znemožňovat vysíláním rušivých signálů. Doporučujeme proto využívat funkce tzv. virtuálního videorekordéru, kdy máte možnost uložit pořad, přímo na náš server a následně jej shlédnout. Detailní postup je uveden v manuálu k set-top boxu.

Kapacita videorekordéru je následující: viaTV Basic – 3 hodiny, viaTV Complet – 8 hodin, viaTV Premium a Cinema – 10 hodin. Po jejím překročení nelze dále nahrávat, dokud se něco nesmaže. Uložené programy jsou uchovávány jeden měsíc.

Nahrávat lze pouze na těchto vybraných kanálech (všechny kanály podporující funkci Vylepšená TV): ČT1, ČT2, ČT 24, ČT 4 Sport, Nova, Nova Cinema, Nova Sport, Prima, Prima Cool, Barrandov, Óčko, TV Noe, STV1, Markíza, Spektrum, Discovery, Animal Planet, Eurosport, Vh1, Minimax/Animax, Disney, Romantica, AXN, Film+, HBO, HBO2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2.

Seznam se může měnit.

Co je to Vylepšená TV a co nabízí oproti běžnému TV vysílání?

Vylepšená TV umožňuje plně ovládat živé vysílání, jako by šlo o pořad na Vašem videu – typicky jde o zastavení živého vysílání, jeho přetáčení či jeho spuštění ho od počátku. Tato funkce je omezena na vybrané kanály a určitý čas, v rámci kterého lze toto činit:

3 hodiny - ČT1, Nova, Prima, STV1, Markíza, AXN, Film+, HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2

2 hodiny - ČT2, ČT24, ČT4, Nova Cinema, Prima Cool, TV Barrandov, Óčko, Spektrum, Minimax/Animax, Disney, Romantica

1 hodina – TV Noe, Vh1, Discovery, Animal Planet, Eurosport, Nova Sport

Seznam se může měnit.
Není-li kanál v seznamu, nelze u něj funkci Vylepšené TV využít.

Součástí je i možnost pořady nahrávat na tzv. virtuální videorekordér (bez potřeby dalšího zařízení na Vaší straně), toto lze pouze u kanálů, jež jsou v seznamu Vylepšené TV. Uvedený čas neznamená omezení nahrávání pouze pro tuto dobu, ale naopak že je možné nahrát pořad i když je v průběhu (za předpokladu že od jeho počátku neuplynulo právě víc, než je uvedená doba). Nahrávat tímto virtuálním videorekordérem jiné kanály, než uvedené nelze.

Detailní popis a ovládání Vylepšené TV je uveden v manuálu k set-top boxu.

Jak dlouho trvá zřízení a instalace služby?

Služba je zřízena zpravidla do 14 dní, obvykle dříve. Pro aktivaci služby není třeba vstupovat do bytu zákazníka.

Jakými způsoby lze platit za užívání telekomunikačních služeb viaTV?

Služby rodiny viaHome (internetová přípojka viaGIA, telefonní služba viaPhone a služba kabelové televize viaTV) lze hradit následujícími dvěmi způsoby:

  • 1. Opakovaná platba inkasem z účtu (doporučovaný způsob úhrady)

Pro tuto platbu je třeba ve Vaší bance zadat tzv. inkasní příkaz s povolením, aby T-Systems mohl z Vašeho účtu inkasovat peníze za poskytnuté služby. Dále vše probíhá zcela automaticky, nemusíte se více starat. V rámci inkasa je možné stanovit tzv. inkasní limit – max. částku, která může být v rámci konkrétní inkasní platby jednorázově stržena (pozor na inkasní limit při platbách za proměnlivé měsíční částky, např. telefonní služby).

Při placení inkasem je potřeba dodržet následující:

  • vyplňte ve Smlouvě číslo svého účtu na jehož vrub bude inkaso prováděno,
  • zadejte své bance inkasní příkaz a povolte na něm inkaso ve prospěch níže uvedeného účtu T-Systems,
  • variabilní symbol ponechejte nevyplněný (je využíván jako identifikátor platby),
  • zajistěte, aby v den splatnosti (14. den v měsíci) byl na Vašem účtu, z nějž je inkaso prováděno, dostatečný zůstatek a inkaso mohlo proběhnout.

Tato forma úhrady Vás zbavuje nutnosti hlídat každý měsíc blížící se termín splatnosti a zároveň neztrácíte kontrolu nad částkami, které budou automaticky odečteny z Vašeho účtu.

Bankovní spojení na T-Systems je:

Název účtu: T-Systems Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 1905602
Kód banky: 0800
(platí jak pro jednorázové přímé platby tak pro inkaso)

  • 2. Jednorázová platba

Po obdržení faktury provedete jednorázově platbu a to buď elektronicky či osobně v bance. Jako variabilní symbol použijte číslo faktury, částku nezaokrouhlujte.

Způsob platby je třeba zvolit předem na Smlouvě k dané službě. V průběhu jej lze změnit po dohodě s Poskytovatelem.
Bohužel není možné provádět platbu zavedením trvalého platebního příkazu (variabilní symbol slouží jako identifikátor platebního období - mění se každý měsíc). V tomto případě není možné došlou platbu identifikovat a zbytečně můžete být označen/a jako neplatič. Proto prosíme nezavádět si trvalý platební příkaz na platby za služby T-Systems, vyhnete se tak potížím s chybějícími nebo pozdními platbami.

Když platím za viaTV, je nutno platit i koncesionářské poplatky České televizi?

Ano, koncesionářské poplatky jsou vázané již na pouhé vlastnictví zařízení schopného přijímat TV signál (televizor), čili je nutné je dále platit.

V místnosti, kde chci službu užívat, mám nedostatek volných telekomunikačních zásuvek. Co mám dělat?

Na každé zásuvce vedené přímo k T-Systems lze objednat a současně provozovat všechny nabízené služby (viaGIA / viaTV / viaPhone) najednou, za předpokladu, že rozbočíte zásuvku v bytě pomocí tzv. domácí brány. Tato funkce, zavedená od podzimu 2008, se nazývá OnePort a bližší informace o ní naleznete v Dokumentech ke stažení.

Rád bych se dozvěděl něco více o telekomunikačních rozvodech ve svém bytě. Kde mohu získat tyto informace?

Obecné informace o rozvodech jsou shrnuty v dokumentu "OnePort – více služeb na jedné zásuvce". Je-li Váš byt vybaven ještě navíc bytovým rozvaděčem pro telekomunikační služby, doporučujeme Vaší pozornosti také dokument "Bytový rozvaděč pro telekomunikační služby". Oba dokumenty naleznete v Dokumentech ke stažení.

Nenašel/nenašla jsem zde odpověď na svoji otázku. Co mám dělat?

Obraťte se na naše Kontaktní centrum, kde jsou připraveni vám pomoci naši vyškolení operátoři.

Языки:

Панировочные сухари:

Домой Телевидение Вопросы и ответы